Skip to content

În atenția agricultorilor!

Având în vedere Ordinul Prefectului nr 97/63/2020, privind pagubele produse la culturile agricole ca urmare a fenomenului meteorologic de secetă pedologică, deținătorii de terenuri agricole ale căror suprafețe cu culturi agricole au fost afectate în procent de peste 30% din suprafețele destinate producției vegetale depun înștiințări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a căror rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în termen de 3 zile de la producerea distrugerii sau vătămării culturilor agricole înființate în primăvara anului 2022 .
Înștiințările se depun la registrul agricol din cadrul primăriei și trebuie să cuprindă datele de identificare ale deținătorului de teren agricol, blocul fizic, suprafața totală declarată, suprafața calamitată estimativ pe fiecare dintre culturile calamitate, cu specificarea dacă suprafața calamitată se află în zonă irigabilă. Anexat acestei înștiințări, trebuie prezentat un deviz de lucrări/ha.

Viceprimar
Breje Ioan

Ultima actualizare: 16:41 | 17.08.2022

Sari la conținut