Skip to content

Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Nr. HCL Denumirea HCL
40/20.05.2022 privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în Comuna Checea. Aprobată in unanimitate.
41/20.05.2022 privind aprobarea cotizației comunei Checea, județul Timiș pentru anul 2022, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Vest, la care comuna Checea este asociat. Aprobată în unanimitate
42/20.05.2022 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă și a parcurilor de distracții situate pe domeniul public și privat al Comunei Checea”.Aprobată în unanimitate
43/20.05.2022 privind rectificării bugetului local al comunei Checea. Aprobată în unanimitate.
44/20.05.2022 privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017. Aprobată în unanimitate.
45/20.05.2022 privind participarea Comunei Checea la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul

“Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru biciclete în Comuna Checea, județul Timiș“. Aprobată în unanimitate

Ultima actualizare: 11:26 | 30.11.2022

Sari la conținut