Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive

Actualizăm aceasta pagina. Aceasta va fi disponibilă în cel mai scurt timp. Vă mulțumim de înțelegere!

Nr. / data

Denumire proiect

Caracter

Dispozitie

1 / 03.01.2024

Privind alocarea plajei de numere de înregistrare pentru Secretar general,  Secretariat, Stare Civilă și Asistență socială

Normativ

2 / 05.01.2024

Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Checea în ședință extraordinară, la data de 08.01.2024 , ora 15.00.

Normativ

3 / 09.01.2024

Privind încetarea ajutorului social acordat domnului Butulin Iacob, cu domiciliul în Comuna Checea,nr. 439, județul Timiș

Individual

4 / 09.01.2024

Privind încetarea ajutorului social acordat doamnei Barbu Ileana, cu domiciliul în Comuna Checea,nr. 141, județul Timiș

Individual

5 / 09.01.2024

Privind încetarea ajutorului social acordat doamnei Petrovici Livia, cu domiciliul în Comuna Checea,nr. 425, județul Timiș

Individual

6 / 09.01.2024

Privind încetarea ajutorului social acordat doamnei Racazov Radmila, cu domiciliul în Comuna Checea,nr. 499, județul Timiș

Individual

7 / 09.01.2024

Privind încetarea ajutorului social acordat doamnei Petrovici Elena, cu domiciliul în Comuna Checea,nr. 507, județul Timiș

Individual

8 / 09.01.2024

Privind încetarea ajutorului social acordat doamnei Șain Sida, cu domiciliul în Comuna Checea,nr. 34, județul Timiș

Individual

9 / 09.01.2024

Privind încetarea ajutorului social acordat doamnei Șain Ghizela, cu domiciliul în Comuna Checea,nr. 18C, județul Timiș

Individual

10 / 22.01.2024

Privind încetarea de drept a contractului individual de muncă al domnului Deverdics Albert

Individual

11 / 22.01.2024

Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Checea în ședință ordinară, la data de 29.01.2024, ora 16.00

Normativ

12 / 23.01.2024

Privind stabilirea începând cu data de 01.01.2024 a indemnizației domnului Breje Ioan - viceprimarul Comunei Checea cu atribuții de primar, în conformitate cu prevederile OUG nr. 115/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

Individual

13 / 23.01.2024

Privind stabilirea veniturilor salariale lunare începând cu data de 01.01.2024 ale doamnei Mustață Daniela-Bianca având funcția de Secretar general Comuna Checea, județul Timiș

Individual

14 / 23.01.2024

Privind stabilirea salariului de bază al domnului Tuturici Ovidiu-Flavius

Individual

15 / 23.01.2024

Privind stabilirea salariului de bază al doamnei Bellen Gizela

Individual

16 / 23.01.2024

Privind stabilirea salariului de bază al domnului Doboșan Ciprian-Gabriel

Individual

17 / 23.01.2024

Privind stabilirea salariului de bază al doamnei Ienei Cristina-Ioana

Individual

18 / 23.01.2024

Privind stabilirea salariului de bază al doamnei Neagu Adriana-Nicoleta

Individual

19 / 23.01.2024

Privind stabilirea salariului de bază al doamnei Florea Sanja-Radoslava

Individual

20 / 23.01.2024

Privind stabilirea salariului de bază al domnului Florea Daniel-Florin

Individual

21 / 23.01.2024

Privind stabilirea salariului de bază al doamnei Grosz Diana-Mariana

Individual

22 / 23.01.2024

Privind stabilirea salariului de bază al doamnei Birdean Daniela-Maria

Individual

23 / 23.01.2024

Privind stabilirea salariului de bază al doamnei Sofronie Mariana

Individual

24 / 23.01.2024

Privind stabilirea salariului de bază al doamnei Dudaș Bianca-Mădălina

Individual

25 / 23.01.2024

Privind stabilirea salariului de bază al domnului Rădulescu Adrian

Individual

26 / 23.01.2024

Privind stabilirea salariului de bază al doamnei Bechira Daniela

Individual

27 / 29.01.2024

Privind acordarea suplimentului pentru încălzirea locuinței pentru familiile și persoanele singure potrivit Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor și protecției sociale pentru consumatorul vulnerabil de energie

Normativ

28 / 31.01.2024

Privind aprobarea cererilor de acordare a veniturilor minime de incluziune pentru 6 titulari

Normativ

29 / 05.02.2024

Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor având ca obiect execuție lucrări în vederea realizării obiectivului investițional ”Dezvoltarea infrastructurii de transport verde-Piste pentru biciclete în Comuna Checea, județul Timiș”

Normativ

30 / 05.02.2024

Privind stabilirea salariului de bază al domnului Deverdisc Albert

Individual

31 / 05.02.2024

Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Checea în ședință extraordinară, la data d 09.02.2024 ora 15.00

Normativ

32 / 20.02.2024

Privind desemnarea doamnei Ienei Cristina-Ioana, reprezentantului Comunei Checea în Comisia de selecție din proiectul ”Servicii integrate pentru persoanele de etnie romă din comunități vulnerabile”

Individual

33 / 01.03.2024

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect  execuția lucrărilor în cadrul proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de transport verde-Piste pentru biciclete în comuna Checea, județul Timiș”.

Normativ

34 / 04.03.2024

Privind acordarea dreptului la indemnizație lunară pentru persoanele cu handicap grav cuvenit domnului Barbu Ion-Andrei, cu domiciliul în comuna Checea, str. Lavandei, nr. 141, jud. Timiș.

Individual

35 / 15.03.2024

Privind convocarea consiliului Local al Comunei Checea în sedință ordinară, la data de 21.03.2024, ora 16.00.

Normativ

36 / 21.03.2024

Privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul Novacovici Fabrizio-Alin, cu domiciliul în comuna Checea, nr. 18C, jud. Timiș

Individual

37 / 22.03.2024

Privind desemnarea reprezentantului UAT Comuna Checea în Comisia de soluționare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice de cadastru.

Individual

38 / 25.03.2024

Privind acordarea suplimentului pentru încălzirea locuinței pentru familiile și persoanele singure potrivit Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

Normativ

39 / 27.03.2024

Privind constituirea comisiei de acceptanță a serviciilor  realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale la nivelul comunei Checea

Normativ

40 / 27.03.2024

Privind stabilirea salariului de bază al domnului Pașca Ovidiu-Lucian asistent medical comunitar în cadrul Primăriei comunei Checea

Individual

41 / 27.03.2024

Privind încetarea acordării venitului minim de incluziune

Individual

42 / 29.03.2024

Privind acordarea dreptului la indemnizație lunară pentru persoanele cu handicap grav cuvenit doamnei Popescu Daniela, cu domiciliul în comuna Checea, nr. 197, jud. Timiș

Individual

43 / 29.03.2024

Privind aprobarea planului de servicii pentru minorul Mihai Cătălin-Andrei cu domiciliul în comuna Checea, jud. Timiș

Individual

44 / 02.04.2024

Privind desemnarea reprezentantului primarului în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale  Comuna Checea, jud. Timiș

Normativ

45 / 05.04.2024

Privind organizarea examenului de promovare în grad a doi funcționari publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Checea, județul Timiș

Normativ

46 / 10.04.2024

Privind încetarea dreptului la indemnizație lunară pentru persoanele cu handicap grav cuvenit domnului Cristea Augustin, cu domiciliul în comuna Checea, nr. 282, jud. Timiș

Individual

47 / 10.04.2024

Privind încetarea dreptului la indemnizație lunară pentru persoanele cu handicap grav cuvenit doamnei Bontilă Maria, cu domiciliul în Comuna Checea,jud. Timiș

Individual

48 / 10.04.2024

Privind aprobarea măsurilor organizatorice, în vederea pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și pentru alegerile pentru autoritățile administrației publice local din data de 09 iunie 2024, în comuna Checea, județul Timiș

Individual

49 / 10.04.2024

Privind interzicerea desfacerii, comercializării și consumului băuturilor alcoolice în locurile publice, în ziua votării din data data de 09.06.2024, pe o distanță de 500 de metri în jurul secțiilor de votare de pe raza Comunei Checea, jud. Timiș, cu ocazia alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și pentru alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 09 iunie 2024, în Comuna Checea, jd. Timiș

Normativ

50 / 10.04.2024

Stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale și asigurarea amplasării de panouri electorale în cadrul acestora în comuna Checea

Normativ

51 / 11.04.2024

Privind constituirea Comisiei pentru bunuri, servicii și lucrări în Comuna Checea

Normativ

52 / 11.04.2024

Privind aprobarea planului de servicii pentru minorii Brașovan Iulia-Elena și Brașovan Daria-Mihaela cu domiciliul în comuna Checea

Individual

53 / 19.04.2024

Privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru titulara Șain Ghizela

Individual

54 / 08.05.2024

Privind delimitarea, numerotarea și stabilirea sediului secției de votare din cadrul Circumscripției electorale comunale nr. 28 Checea, jud. Timiș, în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

Normativ

55 / 08.05.2024

Privind promovarea în grad profesional a doamnei Florea Sanja-Radoslava funcționar public de execuție în cadrul compartimentului Juridic, registratură, Relații Publice

Individual

56 / 08.05.2024

Privind promovarea în grad profesional a doamnei Dudaș Bianca-Mădălina funcționar public de execuție în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, Buget, Taxe și Impozite, Casierie

Individual

57 / 16.05.2024

Privind încetarea dreptului la  indemnizație lunară pentru minora Pavel Manuela-Timeea acordat doamnei Pavel Nadia, cu domiciliul în comuna Checea.

Individual

58 / 22.05.2024

Privind aprobarea planului de servicii pentru minora Ionescu Alina-Cristina cu domiciliul în comuna Checea

Individual

59 / 27.05.2024

Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Checea în ședință extraordinară de îndată.

Normativ

60 / 28.05.2024

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect execuția lucrărilor în cadrul proiectului ”Dotarea cu echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Checea”

Normativ

61 / 05.06.2024

Privind acordarea suplimentului pentru încălzirea locuinței pentru familiile și persoanele singure potrivit Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

Normativ

62 / 05.06.2024

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor de preț în vederea achiziției pentru proiectul ”Dotarea cu mobilier a Școlii Gimnaziale”

Normativ

63 / 20.06.2024

Privind majorarea, începând cu luna iunie 2024, a unor salarii în vederea punerii în aplicare a prevederilor Articolului II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 53/2024

Individual

Ultima actualizare: 09:11 | 10.07.2024

Sari la conținut