Skip to content

Hotărârile autorității deliberative

Hotărârea nr. 38 – 28.04.2022 privind stabilirea unei suprafețe de teren în vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte
28 aprilie 2022 1 document

Hotărârea nr. 37 – 28.04.2022 privind aprobarea proiectului „Centru comunitar integrat în Checea”
28 aprilie 2022 1 document

Hotărârea nr. 36 – 28.04.2022 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici
28 aprilie 2022 1 document

Hotărârea nr. 35 – 28.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023
28 aprilie 2022 1 document

Hotărârea nr. 34 – 28.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință din cadrul consiliului local
28 aprilie 2022 1 document

Hotărârea nr. 30 – 31.03.2022 privind aprobarea burselor de merit pentru elevii din învățământul preuniversitar
31 martie 2022 1 document

Hotărârea nr. 29 – 31.03.2022 privind aprobarea denumirii parcului central în parcul „Birdean Dorin”
31 martie 2022 1 document

Hotărârea nr. 28 – 31.03.2022 privind acordarea titlului de cetățean de onoare al comunei Checea doamnei Pasca Dragita
31 martie 2022 1 document

Hotărârea nr. 27 – 31.03.2022 privind conferirea post – mortem a titlului de cetățean de onoare al comunei Checea domnului Birdean Dorin-Liviu
31 martie 2022 1 document

Hotărârea nr. 26 – 31.03.2022 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al comunei Checea
31 martie 2022 1 document

Hotărâre din 27.01.2022 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru chiriașii din spațiile cu destinație de locuințe
27 ianuarie 2022 1 document

Hotărâre din 27.01.2022 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2022-2023
27 ianuarie 2022 1 document

Hotărâre din 27.01.2022 privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice pe anul 2022
27 ianuarie 2022 1 document

Hotărâre din 27.01.2022 privind stabilirea măsurilor pentru eficientizarea completării registrului agricol
27 ianuarie 2022 1 document

Hotărâre din 27.01.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” Construire teren sintetic de sport”
27 ianuarie 2022 1 document

Hotărâre din 27.01.2022 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție nr. 80 – 21.05.2019
27 ianuarie 2022 1 document

Hotărâre din 27.01.2022 privind aprobarea încheierii unui acorduri de parteneriat cu fundația ” Siguranța pentru copii”
27 ianuarie 2022 1 document

Hotărâre din 27.01.2022 privind stabilirea programului de audiențe în anul 2022
27 ianuarie 2022 1 document

Hotărârea nr. 56 – 24.11.2021 privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru înființarea funcției de administrator public
24 noiembrie 2021 1 document

Hotărârea nr. 55 – 24.11.2021 privind aprobarea modificărilor și completărilor la actele constitutive ale asociației de dezvoltare intercomunitară de deșeuri Timiș
24 noiembrie 2021 1 document

Hotărârea nr. 54 – 24.11.2021 privind aprobarea nivelului impozitului asupra mijloacelor de transport
24 noiembrie 2021 1 document

Hotărârea nr. 53 – 24.11.2021 privind transferul fondurilor din acțiunile agendei cultural sportivă 2021
24 noiembrie 2021 1 document
Hotărârea nr. 52 – 24.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehinico-economici ai proiectului ” Consolidarea capacității unității de învățământ Școală Gimnazială Checea „
24 noiembrie 2021 1 document

Hotărârea nr. 48 – 22.10.2021 privind acordarea unui mandat special împuternicitului consiliului local în adunarea generală ordinară a asociaților
22 octombrie 2021 1 document

Hotărârea nr. 47 – 22.10.2021 privind transferul fondurilor din acțiunile agendei cultural sportivă 2021
22 octombrie 2021 1 document

Hotărârea nr. 46 – 22.10.2021 privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală perioada 2021 – 2027
22 octombrie 2021 1 document

Hotărârea nr. 45 – 22.10.2021 privind modificarea și completarea programului de achiziții pe anul 2021
22 octombrie 2021 1 document

Hotărârea nr. 44 – 22.10.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
22 octombrie 2021 1 document

Hotărârea nr. 43 – 22.10.2021 privind alegerea președintelui de ședință a consiliului local pentru lunile octombire, noiembrie, decembrie 2021
22 octombrie 2021 1 document

Hotărârea nr. 42 – 14.10.2021 privind implementarea proiectului de investiții „Creșterea eficienței energetice a școlii gimnaziale comuna Checea”
14 octombrie 2021 1 document

Hotărârea nr. 41 – 14.10.2021 privind aprobarea proiectului de investiții „Creșterea eficienței energetice a școlii gimnaziale comuna Checea”
14 octombrie 2021 1 document

Hotărârea nr. 40 – 27.09.2021 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 4165 din 01.11.2016
27 septembrie 2021 1 document

Hotărârea nr. 39 – 27.09.2021 privind desemnarea reprezentantului consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității constituită la nivelul școlii gimnaziale Checea
27 septembrie 2021 1 document

Hotărârea nr. 38 – 27.09.2021 privind desemnarea unui membru al consiliului local care să facă parte din consiliul de administrație al școlii gimnaziale Checea
27 septembrie 2021 1 document

Hotărârea nr. 37 – 27.09.2021 privind suplimentarea agendei cultural sportive 2021
27 septembrie 2021 1 document

Hotărârea nr. 36 – 27.09.2021 privind modificarea și completarea programului de achiziții pe anul 2021
27 septembrie 2021 1 document

Hotărârea nr. 35 – 27.09.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Checea pe anul 2021
27 septembrie 2021 1 document

Hotărârea nr. 503/2021 privind aprobarea stemei comunei Checea, județul Timiș
30 iunie 2021

Hotărârea nr. 26 – 27.05.2021 privind aprobarea trecerii a unor drumuri DE 177, DE 249 și DE 215 în DC 215
27 mai 2021 1 document

Hotărârea nr. 25 – 27.05.2021 privind aprobarea regulamentului de administrare și funcționare a Capelei mortuare și Anexa
27 mai 2021 2 documente

Hotărârea nr. 24 – 27.05.2021 privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare
27 mai 2021 1 document

Hotărârea nr. 22 – 07.05.2021 privind aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici
7 mai 2021 1 document

Hotărârea nr. 23 – 04.05.2021 privind concesionarea prin atribuire directă a pășunii
4 mai 2021 1 document

Hotărârea nr. 21 – 16.04.2021 privind aprobarea concesionării a unui teren situate în comuna Checea dlui. Oros Marius
16 aprilie 2021 1 document

Hotărârea nr. 20 – 16.04.2021 privind aprobarea finanțării programului cultural anual – Agenda culturală sportivă
16 aprilie 2021 1 document

Hotărârea nr. 19 – 16.04.2021 privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022 și Anexă la Hotărârea nr. 19
16 aprilie 2021 2 documente

Hotărârea nr. 18 – 16.04.2021 privind bugetul local inițial pe anul 2021 și estimări 2022 – 2024 și Anexă la Hotărârea nr. 18
16 aprilie 2021 2 documente

Hotărârea nr. 17 – 16.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință
16 aprilie 2021 1 document

Hotărârea nr. 16 – 25.03.2021 privind stabilirea perioadei și convocarea reprezentanților proprietarilor de terenuri
25 martie 2021 1 document

Hotărârea nr. 15 – 25.03.2021 privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe și Listele de inventariere
25 martie 2021 1 document

Hotărârea nr. 14 – 25.03.2021 privind aprobarea regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice
25 martie 2021 1 document

Hotărârea nr. 13 – 25.03.2021 privind actualizarea în Cartea Funciară a imobilului cu nr. 88
25 martie 2021 1 document

Hotărârea nr.12 – 28.01.2021 privind aprobarea raportului de evaluare și concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată
12 februarie 2021 1 document

Hotărârea nr. 11 – 28.01.2021 privind aprobarea raportului de evaluare și concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată
12 februarie 2021 1 document

Hotărârea nr. 10 – 28.01.2021 privind aprobarea raportului de evaluare și concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată
12 februarie 2021 1 document

Hotărârea nr. 9 – 28.01.2021 privind solicitarea către Guvernul României pentru transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil
12 februarie 2021 1 document

Hotărârea nr. 8 – 28.01.2021 privind modificarea stemei comunei Checea
12 februarie 2021 1 document

Hotărârea nr. 7 – 28.01.2021 privind menținerea salariilor de bază pentru funcțiile publice
12 februarie 2021 1 document

Hotărârea nr.6 – 28.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisia de evaluare a performanțelor
12 februarie 2021 1 document

Hotărârea nr.5 – 28.01.2021 privind aprobarea rețelei școlare
12 februarie 2021 1 document

Hotărârea nr.4 – 28.01.2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune și lucrări de interes local pe anul 2021
12 februarie 2021 1 document

Hotărârea nr. 03 – 28.01.2021 privind stabilirea structurii organizatorice și a statului de funcții
12 februarie 2021 1 document

Hotărârea nr. 01 – 09.11.2021 privind instituirea măsurilor de limitare a răspândirii infecțiilor Sars-Cov la nivelul județului Timiș
11 ianuarie 2021 1 document

Hotărârea nr. 02 – 06.01.2021 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2018
7 ianuarie 2021 1 document

Hotărârea nr. 01 – 06.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință din cadrul consiliului local
7 ianuarie 2021 1 document

Proiect de hotărâre nr. 1 – 05.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie, februarie, martie
6 ianuarie 2021

Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2020
5 ianuarie 2021 1 document

Ultima actualizare: 13:29 | 3.02.2023

Sari la conținut